تفاوت کارمشاوران با مدیران اجرایی ، تجربه کارعملی مشاوران ،چه مشاورانی موفق ترند؟

مشاوره مدیریت چیست ؟ دراین مقاله می پردازیم به معرفی مشاوره مدیریت و شرح وظایف مشاور که شامل :تحلیل ، تدوین ، برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی در برنامه های سازمانی می باشد. بطور کلی مشاوره به معنی اظهار نظر تخصصی جهت حل مسئله ، پیشگیری از وقوع حالتهای خارج از کنترل و همچنین…

مشاوره مدیریت , بهبود عملکرد سازمان, افزایش درآمد

  مشاوره مدیریت (Management consulting) یا به عبارتی ارائه خدمات مشاوره جهت بهبود عملکرد سازمانها و پیشبرد اهداف مدیران می باشد . مشاورین متخصص با توجه به ایده آلهای مد نظر و اصول مدیریتی , جوانب و راههای بهبود کارایی سازمان را بررسی کرده و بهترین گزینه را بعنوان راه حل به مدیران پیشنهاد می…