چگونه قدرتمان را متمرکز کنیم؟

چگونه می توان تغییراتی ژرف در زندگی خود ایجاد کنیم ؟ پاسخ به این سوال ساده است : به کارگیری اصل مهمی به نام تمرکزقدرت . اکثر ما انسان ها از قدرت عظیم خود بی اطلاعیم . قدرتی که با آن می توانیم بلافاصله با تمرکز بر روی همه امکانات مان بر قسمتی از زندگی مان…