عزت نفس

عزت نفس سنگ بنای موفقیت

شاید در این سالهای پر تلاطم زندگی بارها کلمات عزت نفس و اعتماد به نفس را شنیده باشید. این دو کلمه در علم موفقیت و روانشناسی موفقیت بسیار پر کاربرد بوده و با یکدیگر رابطه ای تناتنگ دارند.سنگ بنای عزت نفس از همان دوران کودکی گذاشته می شود و رفتار والدین، نزدیکان و سایر خویشان…