خصوصیات مدیران موفق

ویژگیهای مدیرموفق مدیریت مسئولیتی است سنگین که از اهمیت بسزایی درشرکت برخوردار می باشد .مدیریت و نظارت صحیح بر عملکرد یکسری از افراد باید با نگاهی عمیق صورت گیرد . اکنون  موضوع مهم دیگری که پیش می آید که آیا مدیر خود عملکرد صحیحی دارد ؟ شاید شما هم با این مشکل روبه‌رو شده‌اید که…