کتابهای مورد علاقه ایلان ماسک

معرفی کتابهای مورد علاقه ایلان ماسک کتابهای بسیاری درحوزه موفقیت و سرمایه گذاری معرفی شده اند ، اما این که انتخاب بهترما کدام باشد را باید ازبزرگان این عرصه پرسید. ایلان ماسک به عنوان یکی از کارآفرینان برتر از کتاب‌های مورد علاقه‌اش صحبت کرده است و توصیه‌هایی برای مطالعه ارائه داده است. موضوع قابل تامل…