چند درس از سرمایه گذاران موفق ،نکات مهم در سرمایه گذاری

بلندمدت فکر کنید وارن بافت یکی ازموفق ترین و معروفترین سرمایه گذاران جهان می‌گوید: «کسی که امروز در سایه خوابیده، به این دلیل است که مدت‌ها پیش درختی کاشته است.» منظور وارن بافت از این جمله این است که اگر به دنبال آسایش هستید، باید از پیش برای آن تلاش کنید و برنامه بلند مدتی…