پیداکردن نقاط قوت خود

پیدا کردن نقاط قوت خود مارک تواین ( نویسنده و ظنزپرداز آمریکایی) می گوید هرکدام از ما در درونمان توانایی رسیدن به هر آرزویی را داریم ، فقط نمی دانیم چطور ار این توانایی استفاده کنیم . یکی از خصوصیات افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند این است که برای خودشان ارزش قائلند ،…