نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی در سال ۱۴۰۰

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا و اعضای هیئت علمی شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی را مشخص کردند. در ردیف ۴ این بند آمده است، سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده…