همه چیز در مورد مشاوره مدیریت , چه کسی مشاور مدیر خوبی است ؟ مشاور مدیر چه تخصصی باید داشته باشد؟ حوزه های مشاوره مدیریت کدامند؟

همه چیز درمورد مشاوره مدیریت رشد و پیشرفت کسب‌وکارها و ایجاد شرکت‌های بزرگ در دنیا، باعث شد تا در کنار آنها به مرور خدمات مشاوره مدیریت نیز شکل بگیرد تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی به پیشرفت بیشتر آنها کمک کنند. شرکت خدمات مشاوره مدیریت مکینزی یکی از بزرگترین شرکت‌های مشاوره دنیا محسوب می‌شود که قریب…