ماده 38 تامین اجتماعی

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست و چه نکاتی را بایستی در مود آن بدانیم – بخش دوم

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست ؟ بخش دوم   همانگونه که در بخش اول مقاله ذکر گردید، بسیاری از همکاران در قراردادهای پیمانی با شرکتهای بزرگ و دولتی به علت عدم آگاهی از ریزه کاریهای ماده 38 قانون تامین اجتماعی علاوه بر پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان خود، در زمان دریافت مفاصاحساب نیز مجبور…