ماده 38 تامین اجتماعی

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست و چه نکاتی را بایستی در مود آن بدانیم – بخش دوم

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست ؟ بخش دوم   همانگونه که در بخش اول مقاله ذکر گردید، بسیاری از همکاران در قراردادهای پیمانی با شرکتهای بزرگ و دولتی به علت عدم آگاهی از ریزه کاریهای ماده 38 قانون تامین اجتماعی علاوه بر پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان خود، در زمان دریافت مفاصاحساب نیز مجبور…

ماده 38

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست و چه نکاتی را بایستی بدانیم. بخش اول

ماده 38 قانون تامین اجتماعی چیست و چه نکاتی را بایستی در مود آن بدانیم بخش اول   یکی از پرسش هایی که بسیاری از همکاران از بنده سوال می کنند مربوط به مفاصاحساب تامین اجتماعی و مبالغ بلوکه شده و کسر شده بابت قراردادهای منعقد شده با سازمانهای دولتی و بزرگ است. از آنجایی…