بخشنامه تنقیح و تلخیص

بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای چیست و چه کاربردی دارد

همانگونه که در دو مقاله قبلی ذکر شد سازمان تامین اجتماعی برای روشن شدن تکلیف پیمانکارانی که بایستی طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی در  قبال کار انجام شده مفاصاحساب دریافت نمایند، مجموعه ای از بخشنامه ها  را به نام بخشنامه 14 جدید درآمد صادر کرد. این بخشنامه ها از شماره 1/14 شروع و تا…