همه چیز در مورد اعتماد به

اعتماد به نفس چیست ؟  اغتماد به نفس یعنی اتکا به خود ، یعنی اعتماد داشته باشید که می توانید کاری را درحد استاندارد خاصی انجام دهید . تعریف بهتری هم وجود دارد ، تعریفی که در زندگی بیشتر به دردتان می خورد . این تعریف در هرشرایطی که برایتان پیش بیاید – چه سخت…