ارزش افزوده

مالیات ارزش افزوده چیست و نکات مربوط به آن

مالیات ارزش افزوده چیست و چه نکاتی را در مورد آن بایستی رعایت کنیم. مالیات ارزش افزوده که به عنوان مالیات بر مصرف در جهان شناخته می شود، از سال ۱۳۸۷ در ایران وضع شده و تاکنون ۵ مرحله از آن سپری شده است. این نوع مالیات یک نوع مالیات داخلی است و بر روی…