سواد مالی چیست و تا چه حد لازم است ؟

سواد مالی چیست ؟ درمورد سواد مالی چه میدانیم ؟ دانستن آن چقدر لازم و ضروری است ؟ سواد مالی با درک و شناخت از مولفه‌های مختلفی مانند بودجه بندی، سرمایه گذاری، وام گرفتن و مالیات سروکار دارد. هر کدام از ما به دانستن دقیق این مسایل نیازمند هستیم. از وام گرفتن تا بودجه بندی…